≡ Menu

Studiu asupra practicii cultivării de sine a „Misterului Florii de Aur a Marelui Unu” — Partea II

Continuăm articolul rezultat în urma organizării unui curs privat coordonat de către Maestrul Wang Liping, în care 8 practicanți români au fost inițiați in practica ce face obiectul cărții „The Secret of the Golden Flower„. Dintre aceștia, 2 sunt membri fondatori ai acestei asociații.

Articolul a fost publicat în revista chineză „Contemporary Academic Research” (ISSN 1991-07406) în numărul din ianuarie 2008 la pagina 24.

Seminarul a avut loc la sfârșitul anului 2007 într-o locație din nord-estul Chinei.

Studiu asupra practicii cultivării de sine a „Misterului Florii de Aur a Marelui Unu”

Autor: Wang Tingjun
(Departamentul de filosofie al Institutului de științe sociale din Ji Lin, provincia Ji Lin, Chang Chun, 130033)
Traducere din limba chineză de Dr. Irina IVAŞCU

(continuare de aici)

SUMAR

1. Ce fel de carte este „Misterul florii de aur a Marelui Unu”?

„Misterul florii de aur a Marelui Unu” este o carte clasică a alchimiei interne daoiste, ea este inclusă în „Rezumatul canonului daoist ” și în „Apendicele canonului daoist”. Între cele două ediții ale „Rezumatului” și ale „Apendicelui” există însă câteva mici diferențe. Ambele conțin trei zeci de capitole, iar titlul fiecărui capitol corespunde, dar între textul primului capitol al celor două ediții există anumite diferențe.

Cu toate acestea, între sensul general al celor două ediții nu există nici o diferență, de aceea deosebirile dintre astfel de ediții nu pot influența în prea mare măsură munca de cercetare sau procesul de cultivare de sine și de antrenament pe baza metodei expuse.

„Misterul florii de aur a Marelui Unu” este o carte clasică a cultivării de sine, ea expune în mod direct calea de gândire și tehnicile alchimiei interioare ce trebuie urmate pentru a obține „elixirul de aur” (金丹 jin dan) și a-l atinge pe Marele Dao, și nu pune accent pe explicarea principiului misterios.

În „Canonul daoist” această carte este intitulată „Misterul florii de aur a Marelui Unu și al suflului (qi) unitar de dinaintea apariției lumii, al patriarhului Lü”. De aceea, conform culturii populare, se consideră că autorul său ar fi Lü Dongbin[1], dar la o cercetare atentă se arată că aceasta nu poate fi opera sa, deoarece fiecare capitol se deschide cu expresii precum: „patriarhul Lü a spus, sau suveranul Lü a spus”.

Mai întâi de toate, Lü Dongbin nu putea să se autointituleze „patriarhul Lü” sau „suveranul Lü”. În cel de-al doilea rând, în primul capitol al „Misterului florii de aur” apare următoarea frază: „După ce Lao Zi s-a întrupat printr-un șir de transformări, învățătura sa a fost transmisă de către Dong Hua lui Yan (Lü Dongbin), apoi celor două școli din Sud și din Nord, iar odată cu secta Quan Zhen a ajuns la perioada de maximă înflorire”. Aceasta se referă la transmiterea metodei.

Dong Hua, mai precis suveranul Dong Hua este Wang Xuanfu din dinastia Han (206 Î.Cr.- 220 d.Cr., n.tr.), el a transmis această metodă lui Lü Dongbin  (Lü Yan) din Tang (618-907 n.tr.). Sistemul de tehnici ale „patriarhului” Lü au fost transmise mai departe până în dinastia Song (960-1279, n.tr.), și au avut drept rezultat formarea celor două școli de Nord și de Sud.

Cea mai reprezentativă sectă a școlii de Nord este secta Quan Zhen întemeiată de Wang Chongzhen. Secta Quan Zhen s-a format în epoca Song de Sud (1127-1279, n.tr.), adică cu aproximativ trei sute de ani mai târziu decât epoca în care a trăit Lü Dongbin. În text este deja menționată secta Quan Zhen, atunci cum ar fi putut oare Lü Dongbin să consemneze în carte niște fapte petrecute cu trei sute de ani după el?

Prin urmare, cartea „Misterul florii de aur” nu poate fi opera lui Lü Dongbin, dar o explicație logică a faptului că fiecare capitol al cărții se deschide cu expresia „patriarhul Lü a spus”, ar fi aceea că metoda și principiul de bază expuse de „Misterul florii de aur” au fost într-adevăr transmise de Lü Dongbin, dar textul în sine probabil a fost alcătuit de un maestru al sectei Quan Zhen din timpul dinastiei Song de Sud, cu trei sute de ani și mai bine după moartea lui Lü Dongbin.

Acesta este foarte probabil să fi fost întemeietorul sectei Quan Zhen, Wang Chongyang.


[1] Lü Dongbin 吕洞宾 (Lü „Oaspetele Cavernei”) este un personaj istoric și în același timp o divinitate din panteonul daoist. Este considerat a fi unul dintre cei mai timpurii maeștrii ai alchimiei interioare daoiste (内丹 nei dan) și unul dintre cei opt nemuritori 八仙 ba xian. Mai este de asemenea numit și吕祖Lü Zu (literal „strămoșul Lü”, „patriarhul Lü”) sau 吕岩 Lü Yan.

continuare aici

DETALII SEMINAR NEI DAN cu MAESTRUL WANG LIPING IN ROMANIA (Septembrie, 2011)

Facebook Comments

ddj2__.png

{ 1 comment… add one }

Leave a Comment