≡ Menu

O veste excelentă vine (via facebook) de la Șerban TOADER PhD., membru cofondator al Asociației Române pentru Studii Daoiste.

<<Urmează să apară în format tipărit, nu știu exact cînd, depinde de cît de repede recuperează tipografiile comenzile restante.

Iată și explicația cu care începe cartea:

„Volumul de față adună articole publicate în ultimele două decenii în periodice științifice, în lucrări colective rezultate în urma unor proiecte cu finanțare europeană sau în reviste culturale, în format tipărit sau online.

În afară de cele mai recente (publicate în 2019), cele mai multe dintre ele au suferit modificări, iar unele au fost traduse din engleză, trecînd la rîndu-le printr-un proces de adaptare. Titlurile textelor originale, precum și datele publicațiilor în care au apărut, se găsesc în note de subsol la începutul fiecărui capitol.
Invit cititorii interesați nu doar la lectură, ci și la un dialog – la un schimb util de cunoaștere și de impresii.

De asemenea, pot pune la dispoziție unele dintre textele originale în format electronic, dacă voi fi solicitat”.>>

Cuprins:

 • Explicație
 • „Cartierul chinezesc”, începuturi
 • Lucrători chinezi în România
 • Cazul foştilor lucrători chinezi care au solicitat azil în
  România
 • „Sala Principiului Infinit” (Guangli Fotang): templul chinezesc
  din cartierul Colentina
 • Filmul românesc în China – obiect de consum cultural și
  material didactic pentru cineaști… cu decenii în urmă
 • Pentru unii vis, pentru alții coșmar
 • Chinezării soft, slow şi hot (un foarte mic dicţionar)
 • Calupuri de cultură chineză în România – și mai scumpe și
  mai ieftine
 • Despre cultură vizuală (și sonoră) printre chinezi (unele
  credințe populare)
 • Bibliografie selectivă
{ 0 comments }

From a talk by Wang Liping
Written by Hu Qiao
Translated by Nathan Brine

Vom traduce acest articol în curând și în românește.

(Nota traducătorului: având în vedere impactul noului coronavirus, maestrul Wang Liping dorește să împărtășeacă lumii câteva aspecte din înțelepciunea Daoistă pentru a ne ajuta să ne menținem sănătatea)

Tratatul clasic de medicină internă al Împăratului Galben abordează atât medicina bazată pe fiziologia corpului uman (microcosmos) cât și medicina bazată pe investigarea științifică a relației dintre cosmos și oameni (macrocosmos).
Legat de macrocosmos, Tratatul clasic de medicină internă al Împăratului Galben abordează modalitatea prin care oamenii își pot menține sănătatea (calitatea vieții) dar și longevitatea (cantitatea vieții) prin înțelegerea corectă a timpului și a spațiului optim pentru întreprinde anumite acțiuni precum și a relației dintre oameni și lucruri (mediu).
Dacă tulburările externe, ca vântul și răceala, penetrează interiorul corpului, acesta poate trece prin mici ajustări cu evitarea completă a îmbolnăvirii.

Tratatul clasic de medicină internă al Împăratului Galben acordă în particular și acțiunile ce pot fi întreprinse de către o persoană care deja s-a îmbolnăvit. Conceptul Succesiunii Vieții în Corp (人體生命之續 renti shengming zhi xu) reprezintă un concept important rezultat din cercetarea medicală asupra funcțiilor organelor. Succesiunea Vieții în Corp se referă la procesele energetice asociate corpului. În vechime, după vindecarea completă a unei boli severe sau după eradicarea unei epidemii, rămânea problema reechilibrării acestei „secvențe” numită Succesiunea Vieții în Corp. Indiferent dacă persoana mai era sau nu bolnavă, problema urmărilor acelei boli rămânea. Mintea și corpul, meridianele și canalele energetice precum și organele interne, toate, sunt afectate într-un grad mai mic sau mai mare. În acest caz se indică practici asociate celor patru stagii necesare atât reechilibrării complexului minte-corp (peisajul intern psiho-anatomic) cât și a readucerii la starea normală a Succesiunii Vieții în Corp (fiziologie, funcții, energie).

Cele Patru Stagii ale Restaurării Sănătății

 1. Reechilibrare (調整 tiaozheng)
 2. Condiționare (調理 tiaoli)
 3. Reparare (修復 xiufu)
 4. Reabilitare (康復 kangfu)

In the rebalance stage, we follow the cycles of heaven and earth to rebalance daily life. We use the outer world, such as medicine and food etc., to rebalance internal energetic function (jing-qi, blood-qi etc.). Gradually, the Body’s Order is restored. 

In the condition stage, the emphasis is on rebalancing a person’s mental state and mood. 

In the repair stage, the focus is on repairing the harm done to the internal organs and energy system. At this time, The Body’s Order has already been restored to normal, but because of experiencing an epidemic, a person’s whole body will be weak, thus we will need to repair each internal organ one by one. 

In the rehabilitation stage, people can work to recover the body by doing baduanjin, tendon changing practice, tai chi etc. to nourish vitality and return to full health. 

During the repair stage we must make our body’s jing-qi (vital energy) full, and bring the blood-qi back to normal. At this time we must use the yi jing bian qi 移精變炁 (Move Jing to Change into Qi) method. Yi jing bian qi is an ancient method using yinian (意念 intention/awareness), yishi (意識 consciousness), and shenyi (神意 energy of our spirit and intention together) to move the jing-qi and blood-qi to rebalance the energy channels, internal organs, and surface of the skin etc. Thereby returning the disarray of the body’s energy system back into a state of ordered homeostasis. 

In the old days, yi jing bian qi was divided into three stages:

 1. Use yinian to regulate the movement of the torso and four limbs to replenish jing-qi, to bring us back to normal in terms of daily activity.
 2. Use yinian and yishi to rebalance breathing and the movement of the torso and four limbs, allowing jing-qi and blood-qi to flow unobstructed. This will soften the breathing, still the mind, and relax the body.
 3. Use yinian, yishi, and shenyi to regulate the movement of jing-qi and blood-qi in our body. By using our yishi to regulate our qi, we will restore internal organ function, open energy channels, and allow the body’s entire energy system to run smoothly. This process reestablishes the Body’s Order of Life. 

Yi jing bian qi has many techniques. Initially we recommend a Taoist technique to rebalance the upper and lower parts of the torso, what medical practitioners call the upper and lower burners. There are four methods to rebalance the upper and lower burners: standing posture, stool-sitting posture, cross-legged sitting posture, and moving posture. How to do the three static postures (including how to use the yishi, yinian, shenqi, and shenyi) are all the same. For now, let’s discuss the three static postures.

Standing Posture

Use the wuji standing post posture. Stand naturally, feet shoulder width apart or a bit wider, both arms hanging naturally at our side with shoulders, arms, elbows, and wrists all relaxed, palms facing inwards, spine straight, chest relaxed, the two kua 胯 (two insides of the groin area) relaxed, two knees bent slightly, and two feet firmly planted on ground.

Stool-Sitting Posture

Sit on a stool with two feet naturally hanging down or touching the ground. Fingers naturally open, palms facing down, lightly placed on top of knees. This hand posture is called “Peaceful Form.”

Cross-legged Sitting Posture

Sit on a cushion or floor with legs crossed in front. Palms of both hands facing down on our knees. Relax whole body. 

After settling into our chosen posture, use both eyes to look straight ahead, look afar, the farther the better. Put yinian in the distance. Slowly bring the light of our spirit (神光 shenguang) from the horizon back to between our eyebrows. Slowly close our eyes. 

First, become still. Put yinian on our breathing. Make our breathing fine, even, and long. Inhale and exhale evenly. Slowly let our physical body relax. Let our heart beat more calmly. 

PRACTICE

Regulate Upper Burner

1.

Breathe In

Take a deep breath with our nose. Put yinian in our chest cavity and lungs. As we breathe in contract tightly. Let the qi reach the chest cavity and lungs (this is called Qi Fills the Metal Chamber). Breathe in until we cannot breathe in anymore. Do our best to also tightly contract the ribs. 

Hold Breath

Now, do not breathe. While holding our breath, use yinian to expand the ribs, chest cavity, and lungs forcefully, at the same time let the spine become straight and centred. Hold it for a bit. 

Breathe Out

Slowly exhale through nose (or nose and mouth together). As we exhale relax ribs, chest cavity, lungs, spine and whole body. Completely expel the old air from the lungs. 

2.

Breathe In

Again, take a deep breath with our nose, use yinian and yishi to tightly contract the chest cavity and lungs. Do our best to fully inhale, filling the tips and lower parts of the lungs. 

Hold Breath

Do not breathe. While holding our breath, figure out how to use yinian and yishi to expand our lungs, ribs, and chest cavity forcefully, and slowly extend the spine upwards. Hold it for a bit. 

Breathe out

Slowly exhale through nose (or nose and mouth together), and completely expel the old air.

3.

Breathe In

Use yinian and yishi to breathe into our lungs, lungs contract at same time. Then breathe in again, and again contract lungs tightly, until we cannot inhale anymore. 

Hold Breath

Do not breath. As we hold our breath use yinian, yishi, and shenyi to expand our lungs, chest cavity, and ribs. Figure out who to let the chest cavity expand to a point where the whole body gets hot, this will fill out the couli 腠理 (protective layer between skin and muscle in the body) of the body with jing-qi.

Breathe Out

Endure for a little, and then slowly and completely empty the breath out of the lungs.

Regulate Lower Burner

4.

Breathe In

Take a deep breath with our nose. At same time lift up anus, pull up on genitals, and contract xiaofu 小腹 (lower abdomen. We lift up anus to seal in digestion qi, and contract genitals to seal in qi from our urinary tract). Use yinian to contract xiaofu. Contract as tight as we can, the best is to have the front and back of the body stick together. Inhale until we can not inhale anymore. 

Hold Breath

Do not breath. Hold it. Use yinian to let the outside of the xiaofu and the xiaofu to expand. Then hold it some more. 

Breathe Out

Slowly exhale through our mouth (or mouth and nose together). When we breathe out, the xiaofu and the outside of the xiaofu relax. 

5.

Breathe In

Breathe in, lift anus, pull up on genitals, and contract xiaofu. Contract as tightly as we can. 

Hold Breath

Do not breath. Hold it. Forcefully expand the xiaofu inner cavity. Again hold it. 

Breathe Out

Slowly exhale through our mouth (or mouth and nose together).

6.

Breathe In

Breathe in, lift anus, pull up on genitals, and contract xiaofu. Increase yinian, yishi, and shenyi, contract as tightly as we can. 

Hold Breath

Do not breath. Hold it. Forcefully expand our xiaofu. Make the xiaofu inner cavity, xiaofu, and outside of xiaofu expand. Expand until we cannot expand anymore. Again, hold it. Think of a way to expand the xiaofu cavity to a point where the whole body gets hot, this will fill out the couli of the body with jing-qi.

Breathe Out

Slowly exhale through our mouth (or mouth and nose together).

The six steps above are done together as one set of practice. If our body still has strength we can repeat the whole set again, or even a third time. 

Things to Pay Attention To

 1. The upper and lower burner must be practiced one after the other. When we work on one area the shenyi will be in that area, if other parts of the body move ignore them. 
 2. When working the upper burner, eyes look straight ahead and then move down slightly to look within the chest cavity. When we start working the lower burner, eyes look down. Use yinian to quickly move the eyes from chest cavity to the abdominal cavity.
 3. All the practices related to the yi jing bian qi method must be used with the Hold Breath and Cease Breath segments, otherwise nothing will change! In order to make it convenient for casual practitioners, and to avoid confusion, we have omitted the segment for Cease Breath. After doing this set of practices the body will be very hot. The body becoming hot is a manifestation of qi changing, this is the point of the practice. 

According to how tired we are after the practice, we can also Bathe and Cleanse (do silent sitting). Let the whole body relax. Let the hands hang at our sides and stand or sit quietly. Wait for the body’s internal energy system to change. No random thoughts. Do not think about anything. Just think about our body. When our random thoughts start up again, finish off practice by rubbing hands and face.

The main point with regulating the upper and lower burner is to strengthen our defensive qi, and replenish our internal organs. This practice will definitely heat up the chest cavity and abdominal cavity, and even the whole body. This is an indicator that the defensive qi is full. The body’s couli is inflated by the defensive qi, and using yi jing bian qi is a great way to get it activated. Defensive qi goes from inner to outer to protect our physical body’s skin and body pores. When our couli is filled out then bad qi cannot come into our body. Therefore, if you are stuck at home with nothing to do (due to the coronavirus), I suggest giving it a try.

{ 0 comments }

Studenții din Anglia învăța deja despre matematică, știință și istorie dar sute de școli se pregătesc să extindă curriculumul tradițional cu un subiect nou: meditația.

Aproximativ 370 de școli din Anglia își vor instrui studenții să-și exerseze atenția, ca parte a unui studiu de îmbunătățire a sănătății mentale a tinerilor, a declarat luni guvernul britanic.

Ei vor lucra cu experti in domeniul sănătății mentale pentru a învăța tehnici de relaxare, exerciții de respiratie și alte metode pentru „a-i ajuta să-și controleze emoțiile”, se precizează într-un comunicat de presă oficial.

Scopul programului este de a studia ce abordări funcționează cel mai bine pentru tineri, într-o lume a schimbărilor rapide. Guvernul a afirmat că studiul, care se va desfasura până în 2021, este unul dintre cele mai mari de acest gen din lume.

„Ca societate, suntem mult mai deschisi față de sănătatea noastră mentală decât eram în trecut, dar lumea modernă a adus noi presiuni asupra copiilor”, a declarat secretarul de educație britanic Damian Hinds.

„Copiii vor fi introduși treptat în problematica legată de sănătatea mentală, bunăstare și fericire încă de la începutul școlii primare”.

Inițiativa vine la câteva luni după ce un sondaj comandat de Serviciul Național de Sănătate a descoperit că în Anglia unul din opt copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani a suferit cel puțin o tulburare mentală la momentul evaluării, adică în 2017.

==========================

Curs Săptămânal
Qi Gong și Meditație
în fiecare joi, 18:00

ÎNSCRIE-TE AICI

==========================

Sondajul a indicat, de asemenea, o ușoară creștere a tulburărilor psihice la copiii cu vârstele de la 5 până la 15 ani, care au crescut la de la 9,7% în 1999 la 11,2% în 2017. Tulburările precum anxietatea și depresia au fost cele mai frecvente, afectand unul din 12 copii și adolescenți timpurii în 2017 cu frecvență mai ridictă la fete.

Imran Hussain, directorul de politicii și campanii pentru organizația de caritate britanică „Acțiune pentru copii” a numit-o „criza de sănătate mentală a copiilor”.

„În fiecare zi, serviciile noastre directe văd copiii și adolescenții care se luptă să se adapteze unei lumi noi, moderne, lume ce devine din ce în ce mai complexă – luptând cu lucruri precum presiunea intensă la școală, agresiunea sau problemele din familie, toate acestea în timp ce sunt bombardați de social media.”

„Servicii ca acestea vor diminua anxietatea, durerea si suferința prin care unii dintre adolescenți trec dar reduce și nevoia lor de terapie, pe viitor.

Două comisii parlamentare au criticat rapoartele guvernamentale pe care se bazează programul, pentru că se concentrează asupra rezolvării problemelor emoționale, mai degrabă decât preveniția lor. Într-un raport publicat în luna mai, Comitetul pentru educație, sănătate și asistență socială a scris: „Strategia guvernului este lipsita de ambitie și nu va oferi niciun ajutor majorității copiilor care au nevoie disperată de el”, sporind în același timp volumul de muncă al cadrelor didactice.” (n.n predictibil, nu?)

„Rolul prevenirii pare sa fie o piesă lipsă în construirea unui suport mai bun pentru copii și tineri, în special în primii ani”, au scris comisiile. Ei au descoperit că rețelele de socializare și sistemul de examene competitiv din școli pot avea efecte deosebit de negative asupra sănătății mentale a tinerilor.

Dar Dr. Jessica Deighton, profesor asociat în domeniul sănătății mentale a copilului și a bunăstării, la University College London, care conduce studiile guvernamentale, a declarat că noua inițiativă are rolul de a oferi mai mult decât o „soluție rapidă”.

„Există tendința de a crede că soluția este intervenția pentru sănătatea mentală”, a declarat ea luni. „Vom încerca să reducem stigmatizarea față de problemele de sănătate mentală, transformând mediul școlar într-unul educat în domeniul sănătății mintale”.

Ea a spus că programul include mai multe tactici, inclusiv formarea cadrelor didactice pentru a organiza exerciții de roluri, predarea practicilor de relaxare și invitarea profesioniștilor pentru discuții în grup.”

Nu este vorba doar de a ii face să se simtă mai bine pe termen scurt”, a spus dr. Deighton, „ci să ii pregatească pentru mai târziu în viață”.

{ 0 comments }

Publicăm un feedback al Ioanei după participarea acesteia timp de o lună (4 ședințe) la cursul de Qi Gong și Meditație organizat de Daoism.RO:

3 iulie 2006

După 5 ani de studiu al unor materii mai mult sau mai puțin de actualitate, intrăm în posesia diplomei de Inginer Diplomat / Facultatea Automatica si Calculatoare / sectia Automatică și Informatică Industrială.
Întrebarea logică era: ”OK… si acum ce urmeaza? In definitiv, ce stiu A FACE PRACTIC?”.

Anii ce au urmat aveau sa imi arate ca aceasta facultate, cu precadere prin cursurile de Teoria Sistemelor, avea sa imi ofere o deprindere, o abilitate fara de pret: ma invatase CUM SA GANDESC.
La baza cursurilor de Teoria Sistemelor sta conceptul de “black box”.
Un autoturism, o centrala termica, o companie cu mai multe departamente, vanzarile oricarei clase de produse, guvernul unei tari, clima si planeta.
Toate cele enumerate mai sus, sunt “black boxes”: sisteme ce au in prima faza “input” si “output”.
Cel ce gestioneaza functionarea sistemului are in vedere sa urmareasca “ce intra” si “ce iese”, ce vrea sa obtina in final ca rezultat.
Celor doua elemente initiale li se adauga inca doua: “perturbatiile” si “compensatorul”. Ele influenteaza functionarea black box-ului, deci si rezultatul final.

Pornind de la aceste concepte, mi-a fost usor sa fac o analogie intre conceptul de sistem si corpul uman.
La nivel grosier, stilul nostru de viata, cum alegem sa traim, este “input”.
“Perturbatiile” sunt acele hopuri pe care le intalnim zi de zi, avand functia de a ne abate de la planul personal. Daca nu stim sa reglam (prin “compensator”) functionarea din “black box”, “output”-ul nu mai este cel dorit.

Astfel, dupa mai bine de 15 ani de sindrom premenstrual sever, am decis sa nu mai iau in considerare medicina occidentala, alopata.
Medicii care aveau rabdare sa imi asculte pasurile, spuneau in final:
“Putem administra pilule contraceptive. Vor ameliora simtomele de PMS”.
“Dar sunteti OK cu hormonii si sistemul endocrin. Imposibil sa aveti un PMS asa grav.”
“Acneea la adulti este ceva normal. Folositi creme anti-acneice si fond de ten pentru a masca imperfectiunile”.
“Pentru migrene puteti lua anti-inflamatoare”.
“Odihniti-va mai mult. Ati incercat?”.
“Nu cred ca aveti PMS. Ceea ce descrieti dumneavoastra sunt simtome de tumora pe creier. Va dau o trimitere la neurochirurgie.”

Ultimul “sfat” de medicina alopata m-a revoltat cumplit.
Cum???
De unde pana unde simdromul premenstrual sever, de care sufera aproximativ 10% din femeile cu menstra, era asa de negat, de evitat de catre medici?
Practic, ma „distram” luna de luna cu:
– o acnee ce doar se ameliora din cand in cand;
– o faza luteala (10-14 zile) marcata de migrene ce nu cedau la nici un anti-inflamator din farmacie, incapacitatea de a conduce autoturismul, de a munci eficient, chiar si de a folosi in siguranta un cutit de bucatarie, greata continua; irascibilitate accentuata;
– o menstra de 5-6 zile foarte dureroasa (in ciuda sangerarii nesemnificative);

Da, medicina alopata nu imi oferise solutii de reglare a sistemului.
Ceream oare prea mult, si anume sa nu mai experimentez luna de luna acele 16-20 de zile in care eram nefunctionala?

Stilul meu de viata sanatos, poate, nu era suficient de sanatos: ovo-lacto-vegetariana, yoga, fara sucuri artificiale, fara tigari, alcool ocazional (spre deloc), hidratare din plin si un somn cat se poate de igienic.

Accupunctura, ca parte de medicina alternativa, nu a avut nici un rezultat.

Asa ca m-am indreptat si spre medicina holistica.
In definitiv, ce aveam de pierdut?

Era clar: “inputul” si “perturbatiile” nu erau „reglate” eficient.
Deci aveam de modificat elementele din “input” si de eliminat sau compensat “perturbatiile”.

Primul succes pe parte de medicina holistica l-am avut dupa ce am citit si aplicat sfaturile cartea din “The Hormone Cure” de Sara Gottfried.
Conform studiilor sale, PMS-ul se datoreaza unor rapoarte dezechilibrate între valorile hormonilor prezenti in corpul uman.
Ce am adaugat in viata mea din cartea ei?
Asa-numitele „suplimente alimentare” : Mg, B6, ulei de ficat de cod, Vitamina D, Vitex.

Dupa doi ani de suplimente, migrenele din PMS durau doar 4-5 zile dar durerile menstruale durau inca mult desi intensitatea lor era in scadere, ce-i drept.

A urmat vizita la scanarea cu biofeedback: o schema personalizata de suplimente alimentare , adaugand si “ceva pentru reglarea si optimizarea sistemului digestiv”, renuntarea la zahar si gluten (in proportie de min 80%).
Suplimentul magic de aici: kurkuma pro

Inca un an si jumatate de tratament personalizat, iar migrenele disparusera. Asemeni, si celelalte simtome ale PMS-ului.
Acneea. Gone si ea.
Un cos isi mai facea aparitia ici-colo.
Dar cantitate clar neglijabila.
Menstra: 4 zile, sangerare moderata, dar 2 zile ramaneau încă dureroase, cerand minim 1-2 anti-inflamatoare.

Faceam ceva ok.
Nu mai existau dubii ca se poate si altfel, si zambeam usor sarcastic medicinei alopate.
Modificasem “input”-ul, aveam alt “output”.

Eram functionala body, spirit and mind, APROAPE toata luna.
Nu pare big deal??
Well…. ESTE!

septembrie 2018

Elementul surpriza avea sa vina in toamna lui 2018.
A u r e l i a n    P o p a lansa cursurile de Qi Gong si Meditatie, în cadrul studiolului Daosim.RO abia deschis in Bucuresti.
M-a invitat la inaugurare si am acceptat.
Ma asteptam la un speech si un open discussion dar dupa intro, A u r e l i a n   a predat prima lectie teoretica si practica de Qi Gong.
Mi-a placut, si am zambit la finalul clasei.
“Ce zici? Vii si saptamana viitoare?” imi zice A u r e l i a n.
“F*cking shit… 4 clase de yoga sau pilates pe saptamana, sa adaug si Qi Gong…?! Eu cand mai dorm?” … asta imi rasuna in cap.
M-am uitat la A u r e l i a n  si am zis “ok… hai sa incercam!”

Participasem deja la 4 clase de Qi Gong si Meditatie (una pe saptamana), si urma sa imi vina ciclu.
– PMS – absent.
– Acnee – absenta.
– Menstra, 3 zile – nici un simtom de “prezenta”!
Doar existenta tampoanelor.


Iar eu… body, spirit and mind… COMPLET functionala.

Citisem despre femei ce nici nu simt prezenta menstrei lunare.
Dar pareau povesti, basme de marketing.

Pentru mine, practica de Qi Gong si Meditatie cu A u r e l i a n a deschis o nouă etapa a vietii mele: cea in care ma pot dezvolta liber, in mod armonios, fara a mai avea starile somatico-psiho-emotionale date de menstra lunara timp de 20 de zile pe luna.

Daca aceasta este efectul unei sedinte săptămânale de Qi Gong si Meditatie, oare care vor fi efectele pe termen lung, cand voi reusi sa practic de doua-trei ori pe saptamana?

***

Link de prezentare a cursului de
Qi Gong și Meditație

{ 0 comments }

Gândirea pozitivă a devenit o nouă formă de corectitudine morală.

Într-un sondaj recent am studiat 70.000 de persoane și am descoperit că o treime dintre noi, fie ne autoblamăm pentru propriile emoții așa-zis „rele”, „negative”, cum ar fi tristețea, furia sau chiar suferința, fie încercăm activ să îndepărtăm aceste emoții.

Ne facem asta nu doar nouă, dar și celor pe care îi iubim, cum ar fi copii noștri pe careneintenționat îi facem să se rușineze că au astfel de emoții negative, sărim direct la „soluție” și eșuăm în a-i ajuta să perceapă aceste emoții ca având valoare intrinsecă.

Emoțiile normale, naturale atrag categorisiri ca „bune” sau „rele”.

==========================

Curs Săptămânal
Qi Gong și Meditație
în fiecare joi, 18:00

ÎNSCRIE-TE AICI

==========================

Când dăm la o parte emoțiile normale pentru a îmbrățișa pozitivitatea falsă, ne pierdem capacitatea de ne a dezvolta abilitatea de a interacționa cu lumea așa cum este și nu așa cum ne dorim noi să fie ea.

Am auzit sute de oameni care mi-au spus ce anume nu mai doresc să simtă. Spun de exemplu că „nu vreau să încerc pentru că nu vreau să simt dezamăgirea” sau „vreau doar ca această emoție să dispară„.
Le spun „înțeleg, dar ai țelurile unui om mort

Numai oamenii morți nu sunt respinși niciodată și nu suferă din cauza propriilor sentimente.

Numai oamenii morți nu se stresează niciodată, nu se despart niciodată, nu simt dezamăgire ce survine eșecului.

Emoțiile puternice sunt parte din contractul cu viața. Nu vei ajunge să ai o carieră „împlinită” sau să-ți întemeiezi o familie sau să faci din această lume un loc mai bun fără stress și disconfort.

Discomfortul constituie prețul accesului la o viață „cu sens”.

COMENTARIUL DAOSIM.RO:

OK, emoțiile „negative” nu le reprimăm și nu le negăm, dar ce am putea face, în schimb, pentru a igieniza „peisajul emoționalo-mental”?

Simplu: meditație zilnică, 2 sesiuni a câte 15 minute pe zi (fie mindfulness, fie rugăciune, fie empty meditation, fie „pe respirație”, fie „în mișcare”).

Why It's Good to Embrace Negative Feelings

"We own our emotions, they don't own us."Watch Susan David's TED Talk on how to control your emotions in a healthy way: http://t.ted.com/kZ3eEcm

Publicată de TED pe 30 Ianuarie 2018

{ 0 comments }

Persoanele dependente de cocaină descoperă adesea după mulți ani de consum că drogul este mult mai puțin agreabil, dar cu toate acestea întâmpină dificultăți în a renunța. Un nou studiu ce implică scanarea creierului arată care ar putea fi cauza și prezintă de asemenea motivul pentru care terapiile bazate pe renunțare completă nu ar fi atât de eficiente în cazul consumatorilor de cocaină.

Studiul, condus de către cercetătorii de la Facultatea de Medicină Icahn, ce aparține de spitalul Mount Sinai din New York, a relevat că în cazul consumatorilor de cocaină pe termen lung există o deteriorare globală în cortexul prefrontal ventromedial (VMPFC), o zonă a creierului ce controlează autocontrolul și impulsionarea.

Datele pe care le-am cules în cadrul acestui studiu sugerează că va fi dificil pentru consumatorii de cocaină pe termen lung să se dezvețe de ceea ce a reprezentat cândva o experiență pozitivă, dacă această „dezvățare” sau o nouă învățare se bazează pe această regiune a creierului pentru a putea fi eficientă„, precizează într-un comunicat de presă Anna Konova, PhD, cercetătorul principal, care a început acest studiu pe vremea când se afla la Facultatea de Medicină Icahn, iar în prezent este cercetător postdoctoral la Centrul pentru Științe Neuronale din cadrul Universității New York.

„Există o motivație puternică pentru terapiile bazate pe renunțarea completă în dependență, dar constatările noastre evidențiază potențialele limitări ale acestor terapii existente deoarece se bazează pe cortexul prefrontal ventromedial pentru obține beneficiile terapeutice dorite”, adaugă Rita Z. Goldstein, PhD, investigator senior și directorul Programului de Neuropsihoimagistica Adicției și Afecțiunilor Relaționate, din cadrul spitalului universitar Mount Sinai.

Studiul a fost publicat online pe 5 septembrie în revista „Addiciton Biology”.

==========================

Curs Săptămânal
Qi Gong și Meditație
în fiecare joi, 18:00

ÎNSCRIE-TE AICI

==========================

Folosind imagistica prin rezonanță magnetică funcțională (fMRI) și o paradigmă clasică de condiționare în trei faze, cercetătorii au examinat corelațiile neuronale ale adoptării abstinenței de la droguri și indiciile asociate plăcerii, dar și rolul VMPFC în cazul a 18 consumatori ce nu necesitau tratament, consumatori de cocaină pe termen lung și 15 indivizi sănătoși ce prezentau un profil asemănător din punct de vedere social și demografic, care nu au consumat niciodată droguri. Adoptarea abstinenței reprezintă un proces prin care o asociere neuronală afectivă înlocuiește o veche asociere afectivă de extaz.

Aceștia au observat că în cazul consumatorilor de cocaină pe termen lung au fost întâmpinate dificultăți în formarea și menținerea unor noi asocieri pentru stimulii existenți anterior, și care acum nu mai puteau fi identificați, rezultate previzibile atât în cazul consumatorilor, cât și în cazul celor care nu consumau droguri, iar această deteriorare era mediată de VMPFC.

Semnalele VMPFC recepționate în cazul grupului consumator de cocaină nu se asemănau celor din grupul de control. Adoptarea renunțării definitive la consumul de droguri nu implica VMPFC la același nivel, ceea ce ar putea conduce la eșecul adoptării abstinenței, conform oamenilor de știință.

„Viziunea noastră asupra acestui aspect este că cel mai probabil, terapia bazată pe abstinență administrată în izolare sau într-o formă mai tradițională nu este eficientă în cazul dependenței de cocaină”, precizează cercetătorii în jurnalul Informații Medicale Medscape. „Acest rezultat ce provine din datele noastre arată un deficit în circuitul neuronal ce susține acest tip de învățare. Mai mult, am observat acest deficit în două contexte, cel asociat consumului de droguri, dar și independent de acesta, sugerând că este puțin probabil să funcționeze în cele mai multe situații.”

„Cu toate acestea, suntem de părere că terapia bazată pe abstinență combinată cu alte tratamente sau amplificatori cognitivi ar putea prezenta utilitate în cazul dependenței de cocaină. În plus, formele modificate ale terapiei ce valorifică știința ocolind metodele mai riguroase ale abstinenței s-ar putea dovedi și ele utile. Sunt necesare mai multe cercetări pentru a testa aceste abordări adiționale,” concluzionează oamenii de știință.

Studiul a fost susținut de către Institutul Național pentru Abuzul de Droguri. Autorii nu raportează nici o legătură financiară relevantă.

{ 0 comments }