≡ Menu

Obiective

Activitatea ARSD cuprinde trei domenii inter-conectate:

  1. Studiul neconfesional asupra fenomenului daoist (texte, practică), în cadru academic, cu colaborarea unor cercetători și profesori din domeniul studiilor daoiste, a unor sinologi, antropologi etc.
  2. Studiul disciplinelor și al tehnicilor care au ca fundament și gîndirea daoistă – Qigong, Taijiquan, acupunctură – din perspectiva dialogului dintre practică și știință. Practicanții și terapeuții își prezintă sistemul pe care se bazează aceste tehnici. Scopul este de a face cunoscută viziunea daoistă (și variantele hibride) asupra lumii atît cercurilor științifice, cît și celor interesați de aceste tehnici și sisteme; de asemenea, de a descrie școlile de practică daoistă (sistem, lineaj etc.). ARSD publică fapte și evenimente din domeniu, atît din China, cît și din România.
  3. Popularizarea gîndirii și a religiei daoiste și promovarea dialogului inter-confesional, respectiv a dialogului știință-religie.

Pentru a-și realiza obiectivele, membrii ARSD și colaboratorii sau invitații întreprind studii livrești și de teren, în echipă sau individual. Practicanții vor organiza prelegeri și demonstrații în contexte științifice sau de popularizare. ARSD va avea o bibliotecă și o bază de date proprii. Vor fi invitați daoiști, pentru a-și prezenta sistemul de credință și pentru a dialoga cu cei interesați.

ARSD va organiza conferințe o dată la doi ani și va avea propria publicație digitală lunară. Pe website-ul ARSD vor fi publicate texte fundamentale ale Daoismului și comentarii la aceste texte. ARSD va stabili schimburi cu organizații similare din România și din alte țări. Astfel, ARSD va crea un mediu online și offline de interacțiune pentru cei interesați de fenomenul daoist.

ARSD va fi condusă de un președinte de onoare și unul executiv, acesta din urmă va funcționa pe bază de conducere rotativă (mandatul durează trei luni în primul an de la înființare, respectiv șase luni după primul an de funcționare a ARSD.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment