≡ Menu

Studiu asupra practicii cultivării de sine a „Misterului Florii de Aur a Marelui Unu” — Partea IV

Continuăm articolul rezultat în urma organizării unui curs privat coordonat de către Maestrul Wang Liping, în care 8 practicanți români au fost inițiați in practica ce face obiectul cărții „The Secret of the Golden Flower„. Dintre aceștia, 2 sunt membri fondatori ai acestei asociații.

Articolul a fost publicat în revista chineză „Contemporary Academic Research” (ISSN 1991-07406) în numărul din ianuarie 2008 la pagina 24.

Seminarul a avut loc la sfârșitul anului 2007 într-o locație din nord-estul Chinei.

Studiu asupra practicii cultivării de sine a „Misterului Florii de Aur a Marelui Unu”

Autor: Wang Tingjun
(Departamentul de filosofie al Institutului de științe sociale din Ji Lin, provincia Ji Lin, Chang Chun, 130033)
Traducere din limba chineză de Dr. Irina IVAŞCU

(continuare de aici)

SUMAR

4. Însemnări despre observarea procesului concret al cultivării de sine

În calitate de cercetător, am urmărit întregul proces de antrenament prin care maestrul Wang Liping a inițiat opt cetățeni străini. Mai jos voi examina și voi descrie linia de gândire urmată de antrenamentul său, modul de desfășurare al proiectului său, precum și fenomenele apărute pe parcursul anternamentului cursanților.

Când a început antrenamentul, maestrul Wang Liping și-a îndreptat mai întâi atenția asupra mobilizării forței vitale a corpului practicanților. El le-a spus că metoda de antrenament și cultivare de sine a acestei secte daoiste are drept scop ultim cultivarea „firii”, dar aceasta trebuie realizată pe baza cultivării „vieții”. Fără baza oferită de cultivarea „vieții”, nu se poate ajunge departe în procesul de cultivare a „firii”. De aceea, în primele zile, conținutul principal al cursurilor sale s-a referit la exercițiile de cultivare a „vieții”, și s-a concentrat asupra observării și a stăpânirii schimbărilor apărute în corpul practicanților.

Apoi, după antrenament, toți practicanții au experimentat fenomenul circulației qi-ului de-a lungul meridianelor. Cu toate că modul de manifestare a circulației qi-ului nu a fost identică în cazul tuturora, dar a existat o regulă comună: activarea inițială a qi-ului a pornit în cazul tuturora din meridianul yang san zu de pe picior, atunci energia qi a început să circule în picior. Pe măsură ce timpul de antrenament s-a prelungit, fluxul qi-ului s-a îndreptat treptat spre piept. Atunci Wang Liping i-a îndrumat pe practicanți să-și schimbe puțin postura, apoi a văzut clar cum qi-ul din meridianul zu yang s-a  îndreptat către partea de sus a meridianului shou san yin .

În modul de circulație a qi-ului a apărut o modificare, și anume, în partea de sus a corpului și în brațe a început să circule energia qi. Aceasta, după ce a parcurs meridianul shou yin , s-a îndreptat către shou yang. În cele din urmă, dinspre meridianul shou yang a urcat până la cap, iar apoi de la cap a coborât în picioare și s-a reîntors în meridianul zu yin.

De fiecare dată când se produce o mișcare de-a lungul meridianelor, trebuie efectuată o schimbare voită a posturii, pentru a determina modificarea traseului de mișcare a qi-ului. Această mică intervenție a omului este importantă, iar momentul intervenției trebuie foarte bine stăpânit. Dacă qi-ul nu a ajuns la punctul de trecere el nu poate fi orientat prin intervenția practicantului. Doar atunci când qi-ul s-a deplasat deja în punctul de trecere al meridianelor, atunci numai cu ajutorul unei mici intervenții a practicantului se poate ajunge la rezultatul dorit.

Wang Liping a spus: unii cursanți, deoarece nu au înțeles principiul momentelor de tranziție ale qi-ului corpului omenesc, atunci când qi-ul a început să circule de-a lungul meridianelor nu pot să profite de moment pentru a atinge anumite rezultate.

În consecință qi-ul stagnează într-o porțiune a meridianului și nu poate urma mișcarea ciclică de-a lungul meridianelor corpului, de aceea, gradul de măiestrie al practicanților oscilează întotdeauna pe un anumit nivel și, astfel, aceștia avansează foarte greu.

Motivul este acela că nu pot stăpâni în mod corect relația dintre „a acționa” (有为 you wei) și a fi „lipsit de acțiune” (无为 wu wei).

Când se cuvine să „acționăm”?
Și când să fim „lipsiți de acțiune”?

Aceasta depinde de cât de bine sunt stăpânite momentele de trecere ale mișcării qi-ului. Această parte a cunoștințelor teoriei daoiste este identică cu cea a medicinii chineze, ambele au aceeași origine, pentru cine are anumite cunoștințe de medicină chineză aceasta este de folos.

După ce qi-ul a desăvârșit mișcarea circulară de-a lungul meridianelor corpului, apare următorul fenomen: qi-ul începe să circule în organele interne. În continuare s-au putut observa următoarele fenomene: vibrația corpului care a apărut ca urmare a circulației qi-ului a încetat și a fost înlocuită de o vibrație în abdomen. Cursanții i-au descris lui Wang Liping senzațiile pe care le-au experimentat. Acea vibrație a apărut într-un organ intern și a fost apoi transmisă altui organ. Vibrația s-a propagat urmând o anumită ordine în fiecare parte a corpului și în fiecare organ intern.

Unii dintre cursanți, comentându-și impresiile, au spus că au simțit în mod clar între organele interne ceva nu ca o vibrație, ci ca un lichid care curgea. Indiferent dacă a fost vorba de transmiterea vibrației de la un organe intern la altul sau de curgerea unui lichid, toți au arătat că aceasta a urmat o anumită direcție și o anumită ordine, iar această direcție și această ordine corespund exact cu ordinea în care medicina chineză afirmă că „se generează reciproc cele cinci organe interne”.

Wang Liping le-a spus cursanților săi că în acestă etapă secretul inimii este acesta:

nu trebuie să uiți dar nici să ajuți, adică nu trebuie nici să încerci să preiei controlul în mod voit, dar nici să pierzi capacitatea de percepție, trebuie să ai o percepție detaliată a experienței, iar când această vibrație sau curgere a parcurs o dată ciclul mișcării circulare prin organele corpului, atunci este necesară o foarte mică intervenție personală (intenție).

În acest moment trebuie să-ți îndrepți atenția în mod conștient asupra centrului 下丹田 xia dan tian (câmpul inferior al cinabrului), qi-ul, urmând direcția atenției tale care se îndreaptă spre xia dan tian, se va îndrepta de asemenea spre xia dan tian, atunci centrul  xia dan tian va fi plin de qi autentic. Toți cursanții, în momentul în care au ajuns cu antrenamentul în acest punct au simțit cum centrul xia dan tian s-a activat și s-a încălzit.

În acest punct, Wang Liping a început să deplaseze punctul de greutate al antrenamentului asupra cultivării „firii”.  A îndrumat atenția cursanților de la centrul xia dan tian în sus, înspre 上丹田 shang dan tian (câmpul de sus al cinabrului), aidcă- spre sălașul „inimii Cerului” (tian xin天心).

Secretul acestei etape este că trebuie să fii lipsit de intenționalitate și lipsit de gânduri, acesta înseamnă că nu trebuie să gândești sau să îți imaginezi lucruri, ci numai să-ți concentrezi energia vitală, să-ți relaxezi întregul corp și să privești, să privești cu ochii închiși și să vezi „acea deschidere a culoarului misterios” (cel de-al treilea ochi -玄关一窍 xuan guan yi qiao).

După ce au practicat de câteva ori aceste exerciții, cursanții au împărtășit următoarele impresii: în fața ochilor le-a apărut un punct luminos, atunci Wang Liping i-a îndrumat să-și îndrepte atenția asupra acestui punct luminos și să continue să-l privească. Sarcina lor în acest moment a fost aceea de a ajunge să o vadă în mod constant. Acest punct luminos este lumina spiritului, iar acest fenomen este ceea ce se numește „ivirea subită a luminii firii”.

După cum se spune în „Misterul florii de aur”: această lumină a spiritului originar este ușor să se risipească, dar nu este ușor să fie concentrată, este ușor să fie menținută în mișcare, dar este greu să fie fixată. Atunci când această lumină s-a ivit, sarcina noastră este aceea ca prin antrenament să facem ca acest punct luminos din dreptul celui de-al treilea ochi să devină stabil, strălucitor și să facă să se concentreze și să se fixeze lumina „firii” care înainte era dispersată și haotică.

Această metodă este numită de „Misterul florii de aur” metoda „circulației luminii”:

„După practicarea indelungată a circulației luminii, această lumină se concentrează și se cristalizează”.

După câteva repetări ale practicii acestui exercițiu, punctul luminos văzut de cursanți s-a stabilizat și a început să strălucească, moment în care Wang Liping i-a îndrumat să miștecu puterea voinței acest punct luminos.

Atunci mișcarea punctului luminos nu a mai fost la fel cu mișcarea inițială liberă și dezordonată, ci s-a transformat într-o mișcare controlată de voință. El i-a îndemnat pe cursanți să mute acest punct luminos într-o poziție specială aflată în fața ochilor, și anume „deschidere culoarului misterios”, și să poziționeze lumina stabilizată a firii și a spiritului originar în „deschiderea culoarului misterios”.

După ce cursanții au efectuat de câteva ori acest exercițiu de fixare a spiritului în „culoarul misterios” ei au început să vadă mandala misterioasă. După ce s-au antrenat în mod intensiv urmând timp de opt zile aceste procedee, dintre cele opt persoane șase au reușit să vadă mandala. Desigur aceste opt persoane dispuneau de o anumită bază, sănătatea lor era destul de bună și nu sufereau de nici o boală, erau pasionați de cultura tradițională chineză și aveau anumite cunoștințe despre gândirea daoistă.

A ajunge să vadă prin antrenament mandala înseamnă că lumina spiritului originar al practicantului a început deja procesul de transformare de la starea de dispersare către cea de circulație și concentrare în dreptul „ochiului Cerului”.

(n.n. aceasta experiență subiectivă, unică și diferită de la practicant la practicant variază în funcție de starea meoțională, de Qi-ul disponibil, de starea de sănptate, etc; formele mandalei diferă și de la practicant la practicant și de la o perioadă la alta in cazul aceluiaș practicant)

Acesta este un pas important pe calea cultivării firii a sectei daoiste Quan Zhen (全真/[全眞] – Școala Realității Complete).

„Misterul florii de aur” descrie mai multe niveluri ale stărilor ce pot apărea ca urmare a cultivării luminii spiritului originar. Prima este imaginea „ivirii subite a florii de aur”, vizualizarea pentru prima dată a mandalei apare când a fost atins acest nivel. Pe măsura aprofundării practicii se ajunge la „marea eliberare a florii de aur”, în această etapă mintea-inimă și trupul se deschid, Cerul și Pământul devin luminoase și strălucitoare. După o și mai mare aprofundare, se poate ajunge la starea „marii concentrări a florii de aur”.

Conform „Misterului florii de aur” de abia acesta poate fi considerat a fi rezultatul desăvârșirii. După ce se ajunge la starea „marii concentrări a florii de aur” , lumina “firii” se cristalizează în “corpul spiritual”.

Spiritul originar” liniștit și nemișcat, odată intrat în acțiune prin rezonanță, pătrunde în toate (lucrurile din Cer și de pe Pământ) [1], sălășluiește în cel de-al treilea ochi și se pune în mișcare depășind ciclul vieții și al morții. Astfel se ajunge la depășirea celor trei stări (descrise). De aici se poate vedea că mandala rezultată prin practicarea exercițiilor de cultivare de sine manifestă Floarea de Aur.

Astfel, în metoda directă de cultivare a “firii” a sectei Quan Zhen,  manifestarea luminii “firii” reprezintă simbolul inițierii.

La sfârșit i-am adresat o întrebare maestrului Wang Liping. Pentru oamenii obișnuiți practicile de cultivare de sine ale daoiștilor reprezintă un fenomen plin de mister. Mulți sunt cei care încearcă, dar puțini cei ce reușesc.

Care sunt motivele pentru care acest curs intensiv a putut să obțină niște rezultate atât de bune?

Wang Liping a spus că acest lucru, în mod evident depinde de mai mulți factori, și nu doar de unul singur. Dar eu cred că un factor care are o influență extrem de importantă asupra rezultatelor antrenamentului este următorul: instructorul trebuie să stăpânească foarte bine momentul de trecere dintre „acțiune” (有为 you wei) și „non-acțiune” (无为 wu wei).

Trebuie să știe când trebuie acordată supremația qi-ului, și să-i determine pe practicanți să urmeze într-o atitudine de „non-acțiune” mișcarea qi-ului, să știe în ce punct este necesară o mică intervenție a practicantului, care să ajute la schimbarea mișcării oscilante a qi-ului.

Trebuie să știe când să acorde supremația luminii spiritului, și să-i îndemne pe practicanți să nu facă altceva decât să privească lumina spiritului într-o atitudine de „non-acțiune”, de asemenea trebuie să știe în ce moment trebuie deplasată lumina spiritului prin intervenția practicantului și poziționată cu precizie în dreptul „deschizăturii culoarului misterios” (în dreptul celui de-al treilea ochi).

Într-un cuvânt, uneori trebuie acționat, alteori trebuie adoptată o atitudine de non-acțiune, momentul trecerii de la „acțiune” la „non-acțiune” trebuie stăpânit cu foarte mare precizie.

În acest scop, instructorul trebuie să înțeleagă cu adevărat principiul practicii cultivării de sine, trebuie să aibă o experiență autentică, să stăpânească cu mare ușurință diversele tehnici, de asemenea trebuie să aibă o bună cunoaștere a fiziologiei și a psihologiei practicanților.

După cum se spune în „Misterul florii de aur”:

„Metodele alchimiei interioare sunt numeroase, dar toate pornesc de la „acțiune” pentru a ajunge la „non-acțiune”, nici una nu realizează transcenderea în mod direct”.

În ultimii ani, tot mai mulți oameni din întreaga lume și-au îndreptat atenția asupra teoriei și a metodei de cultivare de sine a daoiștilor chinezi. Unii s-au arătat interesați de medicină, alții de practica cultivării vieții, de filosofie sau de teologie.

Indiferent din ce punct de vedere cercetăm teoria daoiștilor, este suficient să dorim să o înțelegem cu adevărat pentru a putea pătrunde în lumea descrisă de daoiști, adică în lumea „firii” (性 xing) și a „vieții” (命 ming). După cum ne îndeamnă Lao Zi:

„privește sinele potrivit felului său,
privește familia după felul familiei,
privește satul după felul satului,
privește țara după felul țării,
privește Subcerescul după cum e Subcerescul.
Cum pot eu cunoaște felul Subcerescului?
Prin aceasta.”

Ceea ce vrea să spună acest paragraf? Să cunoaștem această lume pornind de la această lume, concret vorbind, nu putem să studiem fenomenele lumii „firii” și a „vieții” pornind de la o viziune mecanicistă asupra lumii.

Viziunea vitalistă reprezintă o nouă viziune asupra lumii, complet diferită de viziunea mecanicistă pe care știința modernă s-a obișnuit să o folosească pentru a studia lumea materiei și a energiei.

În afară de aceasta mai există o condiție extrem de importantă: teoria daoistă nu poate fi înțelească  pe baza analizei mentale, ci este necesară experiența practică a cultivării de sine.

Dacă putem explica ceva limpede dar nu putem face acel lucru, înseamnă fără doar și poate că nu am înțeles cu adevărat.

Sperăm că vechea și deosebita cultură a daoismului va deschide umanității contemporane un nou univers în contextul nevoii unei noi metode de cunoaștere.


[1] Fraza 寂然不动,感而遂通 ji ran bu dong, gan er sui tong provine din Cartea Schimbărilor 《易经·正文·系辞上》Yi jing, Zheng wen, Xici shang, într-un comentariu la hexagrama 咸 xian (31) „acțiunea prin rezonanță”. 易无思也,无为也 ,寂然不动,感而遂通天下之故。Yi wu si ye, wu wei ye, ji ran bu dong ,gan er sui tong tian xia zhi gu. (Donald Sturgeon, Book of Changes – Yi jing, Chinese Text Project,  url:  http://ctext.org/book-of-changes) „Schimbarea” (yi) este lipsită de gânduri și lipsită de acțiune, este liniștită și nemișcată, acționează prin rezonanță și pătrunde toate lucrurile din Cer și de pe Pământ.”

Mandalele vazute de studentii români la seminarul din 2007

Facebook Comments

ddj2__.png

{ 1 comment… add one }
  • Rodica februarie 16, 2016, 12:31

    Multumesc mult. Adaug o mica observatie fara importanta pentru esenta textului: Materialul are trei parti daca nu numerotam si rezumatul. Dvs. le-ati numerotat cu 1, 3 si 4…

Leave a Comment