≡ Menu

Dao De Jing – Versetul VIII

Bunătatea desăvîrşită se aseamănă apei: bunătatea apei aduce folos celor zece mii de fiinţe şi lucruri, însă nu luptă. Ea se află în locurile pe care mulţimea le dispreţuieşte, iată de ce se înrudeşte cu Dao.
Cînd locuieşte undeva, acel loc este pe pămînt; cînd este inimă, e adîncă; cînd dă, este omenoasă; cînd vorbeşte, este de încredere; cînd guvernează, orînduirea este bună; cînd lucrează, are putere; cînd se mişcă, o face la timpul potrivit.
Numai pentru că nu luptă, iată de ce nu greşeşte.

Facebook Comments

ddj2__.png

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment