≡ Menu

Dao De Jing — Versetul V

Cerul şi Pămîntul nu sînt ,,omenoase”: ele consideră cele zece mii de fiinţe şi lucruri drept ,,cîini de paie”. Omul Sfînt nu este ,,omenos”: el îi consideră pe cei mulţi drept ,,cîini de paie”.
Spaţiul dintre Cer şi Pămînt – nu se aseamănă el oare cu foalele fierarului ?! E gol, şi totuşi nesecat, se mişcă, şi cu-atîta scoate mai mult aer. Vorba multă seacă viaţa omului, mai bine o păstrezi înăuntru.

Facebook Comments
  • ddj2__.png

  • ddj2__.png

  • ddj2__.png

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.