≡ Menu

Dao de Jing — Versetul II

Sub Cer, toţi ştiu că frumosul este frumos, astfel devine urît. Toţi ştiu că bunul este bun, astfel devine rău.
Prin urmare, ceea ce se manifestă şi ceea ce nu se manifestă se nasc reciproc; ceea ce este dificil şi ceea ce este facil se completează reciproc; ceea ce este lung şi ceea ce este scurt se văd unul în funcţie de celălalt; ceea ce este sus şi ceea ce este jos se sprijină reciproc; sunetele diferite dau împreună armonia; ceea ce se află înainte şi ceea ce se află în urmă se succed.
Astfel, Omul Sfînt se ocupă de lucrurile care ţin de non-acţiune şi oferă învăţătura fără vorbe. Cele zece mii de fiinţe şi lucruri se dezvoltă, iar el nu se pune în calea lor; el dă naştere, dar nu devine stăpîn, lucrează, dar nu atîrnă de ele, iar cînd lucrarea lui este gata, nu pune stăpînire pe ea. Tocmai pentru că nu pune stăpînire, iată de ce lucrarea rămîne cu el.

Facebook Comments

ddj2__.png

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment